نماد عقاب در دفینه

نماد عقاب در دفینه

نماد عقاب در دفینه   نماد عقاب در دفینه : نماد با ارزش عقاب در جایگاه خاص خود نشان از درست بودن کار است و بدون شک تو محدوده اطراف این نماد قلعه ای وجود دارد چرا که این نماد شاخص مقبره سرداران و اشراف زادگان است. تفسیر یا رمزگش…